Rodzaje zaworów

Uruchamiające lub automatyczne zawory, które po usunięciu siły powracają do wcześniej określonego położenia, określane są jako zawory normalnie zamknięte. Na rynku dostępne są...